Притисак – тест

Резултат теста

1. Притисак који врши сила делујући нормално на подлогу зависи од:

2. Мерна јединица за притисак је:

3. Притисак који настаје услед тежине течности назива се:

4. Притисак који ваздушни омотач својом тежином врши на Земљу и тела на њој назива се:

5. Који инструмент се користи за мерење атмосферског притиска?
6. Колико 1kPa има Pa?

7. Одредити која од следећих формула одговара формули хидростатичког притиска:

8. Хидростатички притисак зависи од:

9. У спојеним судовима течност заузима исти ниво, без обзира на облик и величину суда. Такав принцип називамо:

10. Рад хидрауличне пресе заснива се на:
11. Притисак од 750 000 Pa претвори у килопаскале и мегапаскале.

12. Бетонски блокови поређани на хоризонталној подлози површине 35dm2 врше притисак од 12kPa.Колика је тежина блокова?

13. Притисак у течности на истој дубини:

14. Спољашњи притисак који делује на затворене течности и гасове преноси се подједнако у свим правцима.Реч је о:

15. Притисак је бројно једнак јачини силе која делује нормално на јединицу површине коју притиска.Реч је о:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ