Fizičko telo, supstancija – test (6.r.)

Fizičko telo, supstancija – test (6.r.)

Резултат теста

1. Najmanja čestica od koje se svako telo sastoji je___.

2. Priroda je napravljena od____.

3. Koji su osnovni oblici materije?

4. Fizičko polje je vidljiv ili nevidljiv oblik materije ?

5. Kakav je oblik materije supstancija?
6. Koje su osnovne osobine materije?

7. Ono od čega se telo sastoji naziva se ____.

next

8. Na fotografiji je prikazano _____(naziv tela) od ______(supstancije).

9. Kocka leda je telo ili supstancija?

10. Prirodne pojave su posledica kretanja materije. Tačno ili netačno?
11. Da li je veći broj tela ili supstancija koje postoje?

next

12. Koja je supstancija sa fotografije najzastupljenija ?

13. Fizika je eksperimentalna ___ teorijska nauka.

14. Molekuli su sastavljeni od_____.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ