Главни град и границе држава

Главни град и границе држава

1. Пример фрагментисане државе је:

2. Главни град се одликује:

3. Најмања држава је:

4. Вештачке границе:

5. Да ли је Шпанија трансконтинентална држава?
6. Амерички тип главног града подразумева да то:

7. Најдужа граница на свету је између:

8. Граница Србије са Хрватском је:

9. Према кретању робе и путника границе могу бити:

10. Јужноафричка република има 3 главна града.
11. Политичка заједница људи која је организована на одређеној територији с независном влашћу односи се на:

12. Границе наше земље су:

13. Најдужа граница наше земље је према:

14. Линије до којих се простире власт једне земље су:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста