Воде, клима и биљни свет Европе II- језера

Воде, клима и биљни свет Европе II- језера

Воде, клима и биљни свет Европе I- реке

1. Басени природних језера су настали:

2. Језера:

3. Европа је континент који има највећи број језера.

4. Језера Балканског полуострва су:

5. Језеро Балатон, Охридско и Преспанско језеро су:
6. Језера се према начину настанка басена деле на:

7. Вештачка језера настају:

8. Највеће језеро на свету је _________ језеро.

9. Гарда, Комо и Мађоре су језера која се налазе на падинама:

10. Каспијско језеро је:
11. Највећа језера на Скандинавском полуострву су Венер и:

12. Вода у Каспијском језеру је:

13. Језеро Комо је глацијално језеро.

14. Језера су:

15. Основни елементи сваког језера су удубљење и језерски ______.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста