Воде, клима и биљни свет Европе II- језера

Воде, клима и биљни свет Европе II- језера

Воде, клима и биљни свет Европе I- реке

1. Каспијско језеро је:

2. Основни елементи сваког језера су удубљење и језерски ______.

3. Језера су:

4. Европа је континент који има највећи број језера.

5. Басени природних језера су настали:
6. Највећа језера на Скандинавском полуострву су Венер и:

7. Језера Балканског полуострва су:

8. Гарда, Комо и Мађоре су језера која се налазе на падинама:

9. Језеро Балатон, Охридско и Преспанско језеро су:

10. Језеро Комо је глацијално језеро.
11. Вештачка језера настају:

12. Вода у Каспијском језеру је:

13. Језера:

14. Језера се према начину настанка басена деле на:

15. Највеће језеро на свету је _________ језеро.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста