Klima i vegetacija Evrope – test za 6. razred

Klima i vegetacija Evrope – test za 6. razred

Sličnu proveru u Word formatu preuzmite na linku ispod.

Klima i vegetacija Evrope – test za 6. razred

 

1. Klima Evrope je:

2. Severni delovi Britanskog ostrva i Skandinavskog poluostrva nisu zaleđeni zbog:

3. Hladne vazdušne mase ne prodiru do Sredozemnog mora:

4. Na krajnjem severnom delu kontinenta zastupljena je:

5. Atlantska klima je zastupljena:
6. Karakteristike atlantske klime su:

7. Umerenokontinentalna klima:

8. Količina padavina je manja u okviru:

9. Na krajnjem jugu Evrope je zastupljena:

10. Kako se nazivaju oblasti četinarskih šuma?
11. Najveći deo Evrope prekrivaju:

12. Listopadne i četinarske šume su oko obale Sredozemnog mora zamenjene:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста