Воде, клима и биљни свет Европе I- реке

Воде, клима и биљни свет Европе I

Воде, клима и биљни свет Европе II- језера

1. Означити земље кроз које протиче река Дунав:

2. Сена и Гвадалкивир припадају сливу:

3. Реке Дуро, Тежо и Темза припадају сливу Средоземног мора.

4. Сливу Каспијског језера припада:

5. Реке Висла и Одра припадају сливу Балтичког мора.
6. Река Рона припада сливу:

7. Слив Средоземног мора сиромашан је речним токовима.

8. Кроз колико земаља протиче река Дунав?

9. Елна и Рајна припадају сливу:

10. Печора и Северна Двина припадају:
11. Црноморском сливу припадају:

12. Главна река са својим притокама чини речни ______.

13. Слив Атлантског океана обухвата сливове:

14. Европа се одликује _______ речном мрежом.

15. Површина са које се све воде сливају у једну реку је:
16. Дунав је вештачким каналом Рајна-Мајна-Дунав повезан са:

17. Најдужа река која отиче Црноморском сливу је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста