Моравска Србија и Косовски бој – тест

Моравска Србија и Косовски бој – тест

Резултат теста

1. Моравска Србија је обухватала слив три реке Мораве.

2. Друштво Турака Османлија се делило на следеће друштвене слојеве:

3. Моравском Србијом је крајем 14. века владао:

4. Косовска битка одиграла се на пољу Косову "____" (тачан датум са годином)

5. У Косовској бици су ратовала два владара:
6. о је владао Србијом после Косовске битке?

7. Која је задужбина кнеза Лазара у којој су му мошти одложене?

8. Престоница Моравске Србије налазила се у граду:

9. Легендарне личности Косовског боја су:

10. Марко Краљевић је погинуо у бици:
11. Престоница Турака Османлија у Европи од 14. века је:

12. Економску снагу обезебелили су јој рудници:

13. Зашто је Бајазит је повукао војску са Косова?

14. Ко је послао помоћ кнезу Лазару у Косовској бици?

15. По народном предању, султана Мурата је убио:
16. Кнез Лазар уживао је подршку:

17. Које су последице битке за Турску?

18. Отимање деце хришћана и њихово обучавање за војску Османлија се назива и:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ