Biologija – građa i funkcije organizma – test (6.r.)

Biologija – građa i funkcije organizma – test

Резултат теста

1. Označi tačne odgovore:

2. Delovi klice su

3. Crvena krvna zrnca

4. Obeleži tačne odgovore.

5. Označi tačan odgovor
6. Alveole su

7. Jedine vene koje transportuju krv sa kiseonikom su plućna.

8. Obeleži organe lista.

9. Označi tačne odgovore.

10. Obeleži tačne odgovore:
11. Obeleži tačne odgovore:

12. Označi tačne odgovore.

13. Najjednostavniji način ishrane imaju

14. Biljke su

15. Označi organe transportnog sistema:
16. Hranu uzimaju preko usnog, a izbacuju preko analnog otvora:

17. Škrge imaju

18. Na slici su

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ