Загађење воде

Резултат теста

1. Колико % Земљине површине чини вода?

2. Водени покривач Земље назива се:

3. Наведи два највећа извора загађивања воде у нашем граду:

4. Појава “цветање воде” се јавља јер се у води пренамноже:

5. Вода у Ђетињи низводно од плаже припада водотоку:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ