Гласови – тест

Гласови – тест

Променљиве речи – тест

„Марко Краљевић и вила“ – тест

Књижевни родови и врсте, облици казивања – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. ___________је скуп гласова (или само један глас) који изговарамо једним отварањем уста.

2. Који од ових сонанта је и предњонепчани и носни сонант?

3. . Колико гласова има у српском језику? Одговор напиши бројем.

4. Како је азбука добила назив?

5. Ко је аутор реченице: ''Пиши као што говориш, читај као што је написано.''?
6. Сонанти који могу бити носиоци слога су:

7. У којо групи гласова проналазимо и звучне и безвучне гласове?

8. Вокале другачије зовемо ___________.

9. Како се зове наука о језику?

10. Какви су вокали по звучности?
11. Који од ових консонанта је уснени, праскави и звучни консонанти?

12. Означи особине вокала. Признаје се само потпуно тачан одговор.

13. Означи све органе који учествују у формирању гласова.

14. Који консонанти немају свој звучни пар?

15. Којој групи гласова по месту изговора припадају Б, П, М, Б, Ф?
16. Који од наведених гласова су сонанти?

17. Означите све тачне одговоре. У српском језику све гласове по основној подели делимо на:

18. Која је најмања јединица говора?

19. Означи тачну тврдњу:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ