Творба речи – тест

Творба речи – тест

Правопис – тест

Аорист – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Од дате именице изведи придев додавањем суфикса -АТ, као што је започето: онај који има крупне зубе → зубат a) онај који има дугу браду → ?

2. Од дате именице изведи придев додавањем суфикса -АТ, као што је започето: онај који има крупне зубе → зубат б) онај који има велике бркове → ?

3. Од дате именице изведи придев додавањем суфикса -АТ, као што је започето: онај који има крупне зубе → зубат в) онај који има широка плећа → ?

4. На основу дате речи додај суфикс -АД, да добијеш именицу која означава скуп младих бића. Први пример је урађен. унуче → унучад а) пиле → ?

5. На основу дате речи додај суфикс -АД, да добијеш именицу која означава скуп младих бића. Први пример је урађен. унуче → унучад б) јагње → ?
6. На основу дате речи додај суфикс -АД, да добијеш именицу која означава скуп младих бића. Први пример је урађен. унуче → унучад в) одојче → ?

7. Означи реч која је по начину творбе различита од осталих:

8. Само једна реч од понуђених је ПРОСТА. Означи је.

9. Означи речи настале СЛАГАЊЕМ:

10. Означи речи настале ИЗВОЂЕЊЕМ:
11. Препиши СУФИКС из дате речи: а) р о д и т е љ

12. Препиши СУФИКС из дате речи: б) б л и с к о с т

13. Препиши СУФИКС из дате речи: в) ч а ш и ц а

14. Препиши СУФИКС из дате речи: г) П е т р о в

15. Препиши реч која је настала од БРОЈА: Више од петине светских голфера јесу жене.
16. Означи реч која НЕМА исти корен као остале:

17. Ако знаш да је по истом моделу као јунак - јунакиња добијен и пример пустињак - пустињакиња, означи значење именице ПУСТИЊАКИЊА

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ