Poreklo i raznovrsnost živog sveta; Putevi prenošenja zaraznih bolesti; Prva pomoć – test (6.r.)

Poreklo i raznovrsnost živog sveta; Putevi prenošenja zaraznih bolesti; Prva pomoć

Poreklo i raznovrsnost živog sveta; Putevi prenošenja zaraznih bolesti; Prva pomoć

Poreklo i raznovrsnost živog sveta; Putevi prenošenja zaraznih bolesti; Prva pomoć

1. __________ je naučnik koji proučava živi svet iz ranijih geoloških perioda.

2. _______ su okamenjeni ostaci živih bića ili njihovih otisaka u stenama, ćilibaru ili ledu.

3. Skup naučnih znanja o nastanku i razvoju živog sveta predstavlja:

4. Prvi organizmi pojavili su se pre:

5. Da bi se stvorili uslovi za razvoj života na kopnu neophodno je bilo:
6. Od jedne predačke vrste slona može nastati više potomačkih vrsta ove životinje.

7. Sav živi svet na Zemlji nema zajedničkog pretka.

8. Preci dobijaju osobine od potomaka.

9. Kako nazivamo shemu koja prikazuje evolutivnu povezanost različitih grupa organizama?

10. Koji domeni se nalaze u osnovi drveta života?
Putevi prenošenja zaraznih bolesti
11. ______ su organizmi izazivači bolesti.

12. Kako se sve mogu preneti patogeni?

13. ________ je sposobnost organizma da se zaštiti od patogena.

14. _______ je pojava zaraze među populacijom na većoj teritoriji.

15. Označiti vid prevencije infektivnih bolesti:
Prva pomoć
16. Pri povredi kože, ranu treba:

17. Pri ubodnim i ujednim ranama, posekotinama metalom ili prljavim predmetima treba:

18. Kod ujeda životinja obratiti se lekaru obavezno jer uvek postoji mogućnost prenosa:

19. Koji su znakovi trovanja hranom?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста

7