Еволуција, разноврсност живота и здравље – тест

Еволуција, разноврсност живота и здравље – тест

Резултат теста

1. Шта је тачно?

2. Промене на наследном материјалу омогућавају __________.

3. Промене на наследном материјалу су __________.

4. Прва телесна ћелија настаје спајањем ______ ћелија.

5. Највећи број данашњих бескичмењака настаје

6. Делови ДНК-a су _______.

7. Сваки зигот

8. Болести настају

9. Шта је тачно?

10. Оснивач генетике је

11. Процес којим у природи неке јединке захваљујући својим особинама успевају да преживе и размноже се, а друге не назива се _________селекција

12. По чему се разликују једнојајчани близанци?

13. Деобом

14. Који научници су први описали вештачку селекцију?

15. Највећа група водених кичмењака

16. Заједничко за античке мислиоџце и савременог човека је да је живот настао

17. Карл Лине је јединке настале вештачком селекцијом звао подврсте.

18. Туберкулоза се преноси

19. Која од наведених мутација је штетна?

20. Животиње

21. Да ли животиње на слици могу да дају плодно потомство?

22. На индивидуалну варијабилност утичу

23. Различитост вишећелијских организама у односу на родитеље и друге јединке исте врсте је

24. На првобитној земљи

25. Почетак биолошке револуције је

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ