Провера знања из књижевности, 6. разред (тест 4)

Провера знања из књижевности, 6. разред (тест 4)

Провера знања из књижевности, 6. разред (тест 1)

Језичка култура, 6.р. (годишња провера)

Правопис, 6.р. (годишња провера, 1. део)

Граматика, 6.р. (годишња провера, тест 2)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. У песми Војислава Илића "Свети Сава" помиње се животиња која је симбол мудрости:

2. Свој балет Аска је назвала:

3. Шта значи реч Феличита:

4. Означи две мисаоне (рефлексивне) песме:

5. Уводни део песме "Плава звезда" подсећа на ову књижевну врсту:
6. Предање о Марку Краљевићу Вук С. Караџић је објавио у свом делу под називом:

7. Оклеветани јунак у песмама о Косову је:

8. Којом врсте строфе је написана песма "Вече" Ђуре Јакшића:

9. Реч која се у песми "Хвала сунцу, земљи, трави" најчешће понавља је:

10. Означи књижевне ликове из народних епских песама о Косову који имају и историјску биографију:
11. "Виторог се месец заплео у ГРАЊУ Старих кестенова; ноћ светла и ПЛАВА. Ко немирна савест што први пут СПАВА, Тако спава море у немом БЛИСТАЊУ." Врста риме:

12. Јован Дучић је написао дескриптивну (описну) песму под називом:

13. Ко је аутор дела "Дечаци Павлове улице":

14. "Драги брато, незнана делијо, а што питаш Арапове дворе? Што их питаш? ОСТАЛИ МУ ПУСТИ!" - наглашени део стиха из песме "Марко краљевић укида свадбарину" представља:

15. Којем књижевном роду припада песма "Марко Краљевић укида свадбарину":
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста