Унутарградски простор, град и околина, конурбације и мегалополиси II

Унутарградски простор, град и околина, конурбације и мегалополиси II

Села-обнављање; Унутарградски простор, град и околина, конурбације и мегалополиси I

Функције града

1. Села су углавном:

2. Означити функције града:

3. Градови су углавном:

4. Град има „моћ привлачења” насеља из свог окружења својим функцијама, што значи да град има ______зону.

5. Два најутицајнија града на свету су:
Однос према околном простору
6. Град се непрестано шири.

7. Села добијају из града:

8. Град зависи од села у свом окружењу, али је исто тако у вези и са другим градовима.

9. Град непрекидно расте:

10. Територијалним ширењем града настају агломерација, конурбација и __________.
11. Ширењем једног великог, доминантног града ка мањим градовима у окружењу и спајањем са њима настају:

12. Даљим ширењем агломерација и њиховим спајањем настају:

13. _________ су највеће урбане целине које настају спајањем две или више конурбација.

14. Један мегалополис се може налазити на територији више држава.

15. Највећи мегалополиси на свету налазе се у:
16. Мегалополис _______ почиње код Бостона, а завршава се код Вашингона.

17. У региону Великих језера налази се мегалополис:

18. Између Сан Франциска и Сан Дијега простире се:

19. Мегалополис највећи по броју становника је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста