Села-обнављање; Унутарградски простор, град и околина, конурбације и мегалополиси I

Села-обнављање; Унутарградски простор, град и околина, конурбације и мегалополиси I

Унутарградски простор, град и околина, конурбације и мегалополиси II

1. Прва стална насеља која су људи подигли била су:

2. У селима је главно занимање било:

3. Градови су настали са развојем:

4. Где су настала прва села?

5. На фотографији изнад се налази:
6. У природне факторе који утичу на размештај села спада:

7. На размештај села утичу природни и _______ фактори.

8. Означити друштвени фактор који утиче на размештај села:

9. Сеоски простор се састоји од стамбеног и ______ дела.

10. Према размештају у простору села се деле на планинска (_______), равничарска (______) и линијска.
11. У привремена сеоска насеља убрајамо салаше и ______.

12. Како се назива процес напуштања села и пољопривреде?

Градови

13. Где се налази најстарији град на свету?

14. Град одликују:

15. Градове одликује зоналност.
16. Које три зоне уочавамо у оквиру града?

17. Индустријска зона је најчешће издвојена из града.

18. Градске зоне су повезане мрежом _____.

19. Да би квалитет живота у градовима био бољи у њима постоје:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста