Ishrana i varenje – test za 6. razred

Ishrana i varenje – test za 6. razred

Pravilna ishrana

Ishrana, tipovi ishrane- Test za 5. razred

Hrana kao izvor energije i gradivnih supstanci – test za 5. razred

Резултат теста

1. Živa bića se na osnovu ishrane dele na:

2. Heterotrofi su organizmi koji uzimaju gotovu hranu iz okoline i u njih ubrajamo:

3. Koji od navedenih organizama je heterotrof?

4. Predatori imaju:

5. Paličnjak je životinja koja nalikuje vegetativnim organima biljaka, pa je samim tim predatorima:
6. Proces sitnjenja hrane i njeno raščlanjivanje na supstance iz kojih se sastoji označava:

7. Varenje može biti:

8. Digestivni sistem je sačinjen od:

9. Sekutići su zubi koji služe za:

10. Na jeziku se nalaze kvržice koje služe kao:
11. Pljuvačne žlezde luče samo pljuvačku.

12. Ždrelo je organ koji pripada samo sistemu organa za varenje.

13. U želucu se obavlja:

14. Funkcija želudačne kiseline je ubijanje bakterija dospelih zajedno sa hranom.

15. Početni deo tankog creva se naziva:
16. U početni deo tankog creva se uliva:

17. Varenje se završava u:

18. Nesvarena hrana odlazi u:

19. Na mestu prelaska tankog u debelo crevo se nalazi:

20. Creva su duža kod:
21. Kod preživara se hrana nakon varenja u želucu ponovo vraća u usnu duplju.

22. Koje životinje nemaju zube?

23. Koji od navedenih organizama ima filtracionu ishranu?

24. Analni otvor se prvi put javlja kod:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ