Pravilna ishrana

Pravilna ishrana

1. Od lutke svilene bube preradom se dobija:

2. Ćelija dobija energiju od:

3. Hrana nam ne obezbeđuje kiseonik.

4. Kada želimo da oslabimo korisno je praktikovati:

5. Koja je najgora posledica gojaznosti?

6. Kako se biljke jedu?

7. Koja reč je suvišna kada je pravilna ishrana u pitanju?

8. Kulturne biljke su one vrste koje čovek gaji zbog svojih potreba:

9. Da li svi imamo istu potrebu za hranom svaki dan?

10. Kada želimo da oslabimo korisno je praktikovati internet dijete.

11. Da li čovek koristi divlje vrste zbog ishrane?

12. Grana poljoprivrede koja se bavi uzgojem domaćih životinja naziva se:

13. Hrana nam obezbeđuje energiju.

14. Ovce se gaje zbog _____, mesa i mleka.

15. Zbog čega se gaje pčele?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста