Pravilna ishrana – test (5.r.)

Pravilna ishrana

1. Kada želimo da oslabimo korisno je praktikovati:

2. Koja je najgora posledica gojaznosti?

3. Od lutke svilene bube preradom se dobija:

4. Kulturne biljke su one vrste koje čovek gaji zbog svojih potreba:

5. Da li svi imamo istu potrebu za hranom svaki dan?
6. Grana poljoprivrede koja se bavi uzgojem domaćih životinja naziva se:

7. Hrana nam ne obezbeđuje kiseonik.

8. Ćelija dobija energiju od:

9. Koja reč je suvišna kada je pravilna ishrana u pitanju?

10. Ovce se gaje zbog _____, mesa i mleka.
11. Hrana nam obezbeđuje energiju.

12. Kako se biljke jedu?

13. Da li čovek koristi divlje vrste zbog ishrane?

14. Kada želimo da oslabimo korisno je praktikovati internet dijete.

15. Zbog čega se gaje pčele?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста