Критеријуми дељивости – тест

Критеријуми дељивости – тест

Резултат теста

1. Природан број је дељив бројем 3

2. Који од датих бројева је дељив бројем 4

3. Највећи троцифрени број дељив са 25 је

4. Најмањи делилац природног броја је

5. Природан број је дељив бројем 5
6. Бројеви дељиви са 9 су

7. Вишецифрени природан број је дељив са 4

8. Природан број је дељив декадном јединицом

9. Најмањи шестоцифрени број дељив са 9 коме су све цифре различите је

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ