Енглески језик: The Present Continuous Tense-тест (5.р.)

Енглески језик: The Present Continuous Tense, грађа и употреба

Tenses – Simple Present & Present Continuous tense

Енглески језик: Present Simple vs Present Continuous – тест

Енглески језик: Описивање предмета и места-тест (5.р.)

Резултат теста

1. Are they ____________ (sleep)? Yes, they are.

2. I __________ in my notebook at the moment.

3. The Present Continuous је:

4. Maya___________ a shower.

5. Where are you? We ___________ for you!
6. Marco ___________ a phone call.

7. Који прилози најчешће иду уз ово време?

8. Штиклирај исправно написане глаголске облике.

9. Упитни облик градимо уз помоћ глагола:

10. Present Continuous се употребљава за радње:
11. Како гласи наставак који додајемо на глаголе у Present Continuous-u?

12. My sister _________TV right now.

13. Olga ___________ her teeth.

14. Допуни празнину: When _______ you coming to see me?

15. Штиклирај реченице написане у Present Continuous Tens-у.
16. The boys _________tennis today.

17. Гради се тако што на AM/IS/ARE додамо глагол на који додајемо наставак -ING.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ