Васиона – тест

Васиона – тест

Увод у географију – Васиона – хидрологија – тест

Увод у географију – Васиона – хидрологија – тест

Увод у географију – Васиона – хидрологија – тест

Увод у географију – тест

Сличну  проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ.     ОВДЕ     ОВДЕ        ОВДЕ

Резултат теста

1. ________ су космичка тела која се састоје од стена, леда и смрзнутих гасова.

2. Земља има облик

3. На ком месту је планета Земља по удаљености од Сунца?

4. Сунце својом величином и енергијом привлачи планете које се окрећу око њега и заједно чине ________систем

5. Васионска тела која се састоје од смрзнутих гасова, камења и прашине зову се:
6. Васионска тела која круже око планета зову се __________.

7. На слици је приказан:

8. Ко је природни сателит Земље?

9. Усијана васионска тела су:

10. Галаксија је:
11. Бескрајан простор у коме се налазе васионска тела зове се:

12. Планета најближа Земљи и по величини слична Земљи је _______.

13. Која планета има велики прстен?

14. Сунце је ___ пута веће од Земље.

15. Ко је направио вештачке сателите?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ