Osobine živih bića – test (5. r.)

Osobine živih bića – test (5. r.)

Резултат теста

1. Koje razmnožavanje je prikazano na slici?

2. Organizam sa slike diše:

3. Razmnožavanje je:

4. U kom biljnom organu se nalazi začetak nove mlade biljke?

5. Koja osobina živih bića je prikazana na slici?
6. Šta znači spoljašnje oplođenje?

7. Koje ćelije učestvuju u polnom razmnožavanju?

8. Polnim razmnožavanjem nastaju potpuno identične jednike.

9. Šta je nadražljivost?

10. Na slici je prikazana jedna osobina živih bića. Koja je to osobina?
11. Čime je izazvan pokret biljke na datoj slici?

12. Da li rast pojedinih organizama zavisi od hormona?

13. Biološka disciplina koja pročava organizma na slici naziva se:

14. Draži mogu da budu iz unutrašnje i spoljašnje sredine.

15. Na slici je prikazan:
16. Jedinke koje vode brigu o potomstvu imaju veliki broj potomaka.

17. Na slici je šematski prikazan proces:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ