Придеви – тест

Придеви – тест

Служба речи у реченици – тест

Синоними и антоними – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи придеве (има их два).

2. Препиши из датог низа два придева који компаратив граде наставком -ји: тврдоглав, уморан, весео, смео, груб, познат, бесан

3. Означи реченицу у којој је употребљен правилан облик компаратива придева висок.

4. У ком падежу су истакнути придев и именица у реченици? Добили смо много писама од својих ВЕРНИХ ГЛЕДАЛАЦА.

5. Допуни реченицу одговарајућим обликом придева воштани: Морам да купим ____________ бојице.
6. Допуни реченицу одговарајућим обликом истакнутог придева: Зелене папричице су ЉУТЕ, али црвене су много ___________ од зелених.

7. Из следећег низа придева препиши реч која ту не припада: хладан, лед, топао, вредан, стар, нов, лак, тежак

8. Допуни реченицу одговарајућим обликом компаратива или суперлатива подвученог глагола: Јоца је висок, али је Стефан ___________ од њега.

9. Допуни реченицу одговарајућим обликом истакнутог придева: Могу рећи да ми је соба сад ЧИСТА, али кад је будем усисала новим усисивачем, биће још____________ него сад.

10. Означи број истакнутог придева: Жил Верн је писао НАУЧНОФАНТАСТИЧНЕ романе.
11. Допуни реченицу придевом и именицом у загради тако што ћеш их ставити у одговарајући падеж: Добили смо много писама од својих __________________ (ВЕРНИ ГЛЕДАЛАЦ).

12. Повежи придев са одговарајућим значењем: стаклени

13. Из датог низа придева препиши онај који му не припада по значењу: јучерашњи, данашњи, садашњи, метални, прошлогодишњи, јутарњи, вечерњи

14. Означи род истакнутог придева. Жил Верн је писао НАУЧНОФАНТАСТИЧНЕ романе.

15. Означи две реченице у којима су правилно употребљени придеви у компаративу и суперлативу.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ