Придеви – тест

Придеви – тест

Падежи – тест

Стилске фигуре – тест

Преткосовски циклус песама: Урош и Мрњавчевићи

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. У примеру „Мајица је на доњој полици” врста употребљеног придева је:

2. Компаратив придева „тесан” гласи:

3. У примеру „Волим да носим ланене кошуље” врста придева је:

4. Придев „глатки” има:

5. У примеру „сутрашње издање” врста придева је:

6. Допуни реченицу одговарајућим обликом из заграде „Купила сам прелепу ________ (дрвена) кутију.”

7. У примеру „пластична фолија” врста употребљеног примера је:

8. Основни облик придева назива се:

9. Промена описних придева према степену особине које означавају назива се ____________.

10. Упиши одговарајући облик речи из заграде „Јуче сам срела ________ (Теодора) сестру.”

11. Компаратив придева „црвен” гласи:

12. Суперлатив придева „јак” гласи:

13. У примеру „стаклени прозор” врста придева је:

14. У примеру „дечакова лопта” врста придева је:

15. Придеви тамно, велико, чудно, мирно, плаво, по својој врсти су:

16. Позитив придева „жалоснији” гласи:

17. Настави низ: бео, бељи, _________.

18. Придев „добри” има __________ вид.

19. Упиши одговарајући облик придева из заграде „Купила сам данас ________ (лепа) хаљину.”

20. Издвој придеве у компаративу:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ