Придеви – тест

Придеви – тест

Падежи – тест

Стилске фигуре – тест

Преткосовски циклус песама: Урош и Мрњавчевићи

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. У примеру „Волим да носим ланене кошуље” врста придева је:

2. Речи уз које придеви најчешће стоје и ближе их одређују су:

3. Компаратив придева „црвен” гласи:

4. У примеру „Миленин ранац” придев има:

5. Основни облик придева назива се:
6. Придеви могу имати функцију атрибута и именског дела предиката.

7. Придев „таман” има:

8. У примеру „стаклени прозор” врста придева је:

9. Допуни реченицу одговарајућим обликом „Он зна да упути _____ (лепа) реч”

10. У примеру „дечакова лопта” врста придева је:
11. Настави низ: бео, бељи, _________.

12. Придев „добри” има __________ вид.

13. Позитив придева „жалоснији” гласи:

14. Компаратив придева „зао” гласи:

15. Допуни реченицу одговарајућим обликом из заграде „Купила сам прелепу ________ (дрвена) кутију.”
16. У примеру „Мајица је на доњој полици” врста употребљеног придева је:

17. Компаратив придева „тесан” гласи:

18. Упиши одговарајући облик из заграде „Када сам био мали, највише сам волео да једем _________ (зрело) трешње”

19. У примеру „Узела сам пластични рајф” придев има:

20. Род, број и падеж придева не зависе од именице уз коју стоје.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ