Korišćenje alata i pribora za ručnu obradu i spajanje navedenih materijala – makaze… – test za 5. razred

Korišćenje alata i pribora za ručnu obradu i spajanje navedenih materijala – makaze… – test za 5. razred

Postupci ručne obrade i spajanja papira, tekstila, kože i drveta. Alati za sečenje… – test za 5. razred

Резултат теста

1. Razvoj tehnike i tehnologije uslovio je da se čovek svakodnevno usavršava u svim onlastima ljudskih delatnosti.

2. Tehnička pismenost je veština koja podrazumeva?

3. Algoritam predstavlja niz precizno definisanih koraka u rešavanju nekog problema ili izradi nekog predmeta.

4. Tehnički crteži moraju biti:

5. Tehnički crtež definiše:
6. Materijali koji se koriste za proizvodnju raznih proizvoda nazivaju se tehnički materijali.

7. Lako obradivi materijali su:

8. Za prenošenje mera sa tehničkog crteža na materijal koristi se?

9. Šta spada u pribor za tehničko crtanje?

10. Rezanje i sečenje su postupci obrade materijala pomoću kojih celinu razdvajamo na dva manja dela.
11. Delovi predmeta, kao i gotovi proizvodi od drveta, ravnaju se i bruse ručnim alatom i mašinama.

12. Ideja predstavlja zamisao o izgledu i funkciji nekog predmeta, saobraćajnog sredstva, mašine ili uređaja.

13. Šta je prikazanao na slici?

14. Za koju vrstu obrade materijala se koriste alati prikazani na sledećim slikama?

15. Šta je prikazano na slici?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ