Књижевност (прво полугодиште 5. разред

Књижевност (прво полугодиште 5. разред

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Главни јунак приповетке Бранка Ћопића жели да дохвати:

2. Препознај стилску фигуру. ''Муња грома надиграла.''

3. Аутор песме ''Певам дању, певам ноћу'' је:

4. Бранко Радичевић је песму ''Певам дању, певам ноћу'' посветио ћерки:

5. Из ког дела је наведена реченица? ''Истина је да је мали као биберово зрно, ал' он би мене избавио.''
6. Означи називе књижевних родова:

7. О ком јунаку је реч? ''Био је наш школски друг, заједно смо свршили основну школу и први разред гимназије. Кад смо прешли у други разред, он је и даље остао у првом, па и одатле га истерали те је отишао у пекарске шегрте.''

8. То је кратка лирска песма у којој се даје опис природе (пејзаж). Лирски субјекат песме у њој се не појављује већ се стапа са сликама природе. Како се зове врста лирске песме која је описана?

9. Дидаскалије су:

10. Одреди врсту риме: ''У јулу, плод се на земљу сруши, и шљиви ко да лакне на души. Одскочи крошња увис, ко да је побегла из загушљиве неке одаје.''
11. Означи три одговора који се односе на дело ''Капетан Џон Пиплфокс'':

12. ''Живот и обичаје народа српског'' написао је:

13. Означи три информације које повезујемо са Антоном Павловичем Чеховом.

14. Једно дело не припада народној књижевности. Означи га.

15. Ако вила зида град за своју децу, у питању је:
16. Стих од осам слогова назива се:

17. Ако се у једној народној новели девојка показала паметнијом, мудријом од цара, она је њега:

18. Одреди књижевну врсту дела ''Аждаја и царев син''.

19. Строфа од два стиха зове се:

20. Означи епске књижевне врсте.
21. Главни јунак радио-драме Душка Радовића по занимању је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ