Књижевност (прво полугодиште 5. разред

Књижевност (прво полугодиште 5. разред

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Главни јунак приповетке Бранка Ћопића жели да дохвати:

2. Означи називе књижевних родова:

3. Препознај стилску фигуру. ''Муња грома надиграла.''

4. Дидаскалије су:

5. Главни јунак радио-драме Душка Радовића по занимању је:
6. О ком јунаку је реч? ''Био је наш школски друг, заједно смо свршили основну школу и први разред гимназије. Кад смо прешли у други разред, он је и даље остао у првом, па и одатле га истерали те је отишао у пекарске шегрте.''

7. Једно дело не припада народној књижевности. Означи га.

8. Ако вила зида град за своју децу, у питању је:

9. Одреди врсту риме: ''У јулу, плод се на земљу сруши, и шљиви ко да лакне на души. Одскочи крошња увис, ко да је побегла из загушљиве неке одаје.''

10. Означи епске књижевне врсте.
11. Бранко Радичевић је песму ''Певам дању, певам ноћу'' посветио ћерки:

12. Аутор песме ''Певам дању, певам ноћу'' је:

13. То је кратка лирска песма у којој се даје опис природе (пејзаж). Лирски субјекат песме у њој се не појављује већ се стапа са сликама природе. Како се зове врста лирске песме која је описана?

14. Стих од осам слогова назива се:

15. Одреди књижевну врсту дела ''Аждаја и царев син''.
16. Означи три информације које повезујемо са Антоном Павловичем Чеховом.

17. Означи три одговора који се односе на дело ''Капетан Џон Пиплфокс'':

18. Из ког дела је наведена реченица? ''Истина је да је мали као биберово зрно, ал' он би мене избавио.''

19. ''Живот и обичаје народа српског'' написао је:

20. Строфа од два стиха зове се:
21. Ако се у једној народној новели девојка показала паметнијом, мудријом од цара, она је њега:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ