Атмосфера – тест

Атмосфера – састав, структура и значај; време и клима, временски елементи

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ  

Резултат теста

1. Атмосфера је:

2. Време је:

3. Клима је:

4. Како се назива наука која проучава процесе у атмосфери?

5. Најнижи и најгушћи слој атмосфере је?
6. У ком слоју атмосфере се налази озонски омотач?

7. Обележи климатске елементе.

8. Температура ваздуха се мери:

9. Брзина ветра се мери:

10. У високе падавине спадају:
11. Ветрови се деле на:

12. Пасати су ветрови који се јављају у:

13. Који топлотни појас се простире између северног и јужног повратника?

14. Са удаљавањем од екватора ка половима температура ваздуха

15. Обележи тачну тврдњу.
16. Температура ваздуха на сваких 100 m надморске висине се

17. Хладне морске струје

18. Који климатски типови су карактеристични за жарки топлотни појас?

19. Ова клима има високе температуре током целе године и велике количине падавина које се излучују свакодневно у виду пљускова.

20. Дуга топла лета са малом количином падавина и кратким, благим кишовитим зимама. Одлике које климе су описане?
21. Летњи монсуни:

22. У овом климатском типу су температуре ваздуха ниске током целе године и ретке су снежне падавине.

23. У облике енергије која не загађује атмосферу спадају:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ