Osnovni pojmovi geometrije

Osnovni pojmovi geometrije

Резултат теста

1. Malim slovima latinice: a, b, c.. označavamo

2. Krug je

3. Duž je linija koja..

4. Tačke R, P, S ne pripadaju krugu

5. Osnovni geometrijski pojmovi koji se ne definišu su...

6. Kada tačka P pripada pravoj s pišemo...

7. Сладолед корнет има облик

8. Tело ограничено са две базе и омотачем је

9. Na slici je:

10. Na osnovu slike označi tačne rečenice:

11. Tačka S je ........ kružnice.

12. Poluprečnik kružnice k sa slike je:

13. Колико врхова има лопта?

14. Означи СВЕ мерне једнинице за запремину

15. Пронађи купу међу датим сликама.

16. Колико врхова има купа?

17. Пронађи лопту међу датим сликама.

18. Odaberi duži koje predstavljaju poluprečnik kruga K .

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ