Атмосфера- састав и структура

Атмосфера- састав и структура

1. Ваздух је:

2. Означи климатски елемент:

3. Киша, снег, облаци и ветрови настају у:

4. Који гас је најприсутнији у ваздуху?

5. Планета Земља је је једина планета Сунчевог система која има ваздушни омотач који омогућава живим бићима опстанак.

6. Који је најнижи и најгушћи слој атмосфере?

7. Који гас од посебног облика кисеоника нас штити од штетног Сунчевог зрачења?

8. Клима је:

9. Како се назива слој изнад тропосфере?

10. Тренутно стање атмосфере у неком месту је:

11. Како се зове загађен ваздух у облику дима и магле?

12. Како се назива спољашњи слој између васионе и термосфере где се ваздух постепено губи?

13. Падавине су климатски фактори.

14. У _________ након 800км ваздуха нагло расте температура.

15. Како рељеф утиче на климу?

16. Рељеф, распоред копна и мора и географска ширина су:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста