Grupisanje živih bića – test (5.r.)

Grupisanje živih bića

Istraživanje prirode – test za 5. razred

1. Alge su organizmi:

2. Protisti su ______ organizmi.

3. Biljke ______ sisteme organa.

4. Koja grupa živih bića je druga po brojnosti:

5. _______ je najbitnija osobina po kojoj bi živa bića trebalo grupisati.

6. Gljive pripadaju:

7. Gljive su uglavnom _______ organizmi.

8. Najbrojnija opisana grupa organizama su:

9. Nasledni materijal bakterija se nalazi u jedru.

10. Tri glavne grane živih bića su:

11. U kakvim uslovima najčešće žive arhee?

12. Što je biodiverzitet veći, to je prirodno bogatstvo ____.

13. Sva živa bića nastala su od zajedničkog pretka.

14. Bakterije i arhee ______ jedro.

15. Čovek može da utiče na smanjenje biodiverziteta.

16. Biološka raznovrsnost nastala je kao rezultat duge biološke istorije Zemlje.

17. Složenica- biodiverzitet vodi poreklo od reči bios što znači život, i diversus što znači:

18. _________ je biološka raznovrsnost svih živih bića.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста