Grupisanje živih bića – test (5.r.)

Grupisanje živih bića

Istraživanje prirode – test za 5. razred

1. Gljive su uglavnom _______ organizmi.

2. Protisti su ______ organizmi.

3. _________ je biološka raznovrsnost svih živih bića.

4. Biljke ______ sisteme organa.

5. Tri glavne grane živih bića su:
6. Biološka raznovrsnost nastala je kao rezultat duge biološke istorije Zemlje.

7. Koja grupa živih bića je druga po brojnosti:

8. Bakterije i arhee ______ jedro.

9. Čovek može da utiče na smanjenje biodiverziteta.

10. Složenica- biodiverzitet vodi poreklo od reči bios što znači život, i diversus što znači:
11. _______ je najbitnija osobina po kojoj bi živa bića trebalo grupisati.

12. Sva živa bića nastala su od zajedničkog pretka.

13. Gljive pripadaju:

14. Alge su organizmi:

15. Što je biodiverzitet veći, to je prirodno bogatstvo ____.
16. Najbrojnija opisana grupa organizama su:

17. U kakvim uslovima najčešće žive arhee?

18. Nasledni materijal bakterija se nalazi u jedru.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста