Grupisanje živih bića

Grupisanje živih bića

1. Bakterije i arhee ______ jedro.

2. Što je biodiverzitet veći, to je prirodno bogatstvo ____.

3. Gljive su uglavnom _______ organizmi.

4. U kakvim uslovima najčešće žive arhee?

5. Koja grupa živih bića je druga po brojnosti:

6. _________ je biološka raznovrsnost svih živih bića.

7. Čovek može da utiče na smanjenje biodiverziteta.

8. Najbrojnija opisana grupa organizama su:

9. Biljke ______ sisteme organa.

10. Alge su organizmi:

11. Složenica- biodiverzitet vodi poreklo od reči bios što znači život, i diversus što znači:

12. Nasledni materijal bakterija se nalazi u jedru.

13. Tri glavne grane živih bića su:

14. Biološka raznovrsnost nastala je kao rezultat duge biološke istorije Zemlje.

15. _______ je najbitnija osobina po kojoj bi živa bića trebalo grupisati.

16. Gljive pripadaju:

17. Sva živa bića nastala su od zajedničkog pretka.

18. Protisti su ______ organizmi.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста