Народна лирика (митолошке, породичне и посланичке песме) – тест

Народна лирика (митолошке, породичне и посланичке песме) – тест

Непроменљиве речи – тест (5. и 6. разред)

Глаголски вид – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Вук Стефановић Караџић је лирске песме називао „женским“ песмама.

2. Означи јунаке митолошких песмама.

3. Посленичке песме су веома мелодичне и многе од њих се и данас певају, а осим тога у посленичким народним лирским песмама често су присутни мотиви:

4. Посебна врста народних лирских песама које су настајале у давна времена, певале се уз рад и после рада, а везане су за групно извођење радова, називају се

5. У посленичким песмама, се неретко налазе мотиви из љубавне поезије - као што су наджњевање момка и девојке, али се појављује и мотив надметања, веома чест за ову врсту песама. Поједине песме ове врсте испеване су у шаљивом, или подсмешљивом тону.
6. Означи означи одлике народне лирике.

7. Породична народна лирска песма „Највећа је жалост за братом” говори о жалости младе Ђурђевице због губитка највољенијих, а жалост ја највећа за братом. Слика њене жалости дата је у низу песничких слика. Којом стилском фигуром народни певач изражава њен бол?

8. Коју стилску фигуру препознајеш у наредним стиховима? Косу реже, коса опет расте, Лице грди, а лице израста.

9. Једна од одлика не може се приписати народној лирици.

10. О чему породичне песме певају?
11. . Митолошке песме су настале у временима када људи нису имали свест о Сунцу и Месецу као о небеским телима, већ су им приписивали људске особине, митолошке песме приказују персонификовани свет.

12. Означи све оно што представља митски слој у митолошким песмама.

13. Означи књижевни род, врсту "Вила зида град".

14. Означи књижевни тему песме "Вила зида град."

15. Означи фантастичне мотиве у песми "Вила зида град".
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ