Inicijalni test – matematika (5. razred)

Inicijalni test – matematika (5. razred)

Бесплатну онлајн проверу погледајте ОВДЕ

Резултат теста

1. 216−216:27+8⋅9= Brojevna vrednost izraza je:

2. Obim pravouganika je 200cm, a jedna njegova stranica je dužine 3dm. Kolika je dužina druge stranice?

3. Dužine ivice kvadra u centimetrima su tri uzastopna prirodna broja. Kolika je površina tog kvadra ako je zbir dužina svih njegovih ivica 96cm?

4. Jedna trećina nekog broja je 24. Izračunaj četvrtinu tog broja.

5. Mali kengur je star 7 nedelja i 2 dana. Za koliko dana će biti 8 nedelja star?
6. Sada je 2021. godina. Zbir cifara broja 2021 je 5. Koja je prva sledeća godina posle 2021. kod koje je odgovarajući zbir cifara ponovo jednak 5?

7. Moji psi imaju 18 nogu više nego njuški. Koliko pasa ja imam?

8. Izračunaj površinu kvadrata čiji je obim 100cm.

9. Odredi dvocifreni broj koji se poveća 16 puta ako mu se sa leve strane dopiše broj 3. Traženi broj je :

10. Zbir godina Kate i njene majke je 36, a zbir godina njene majke i njene bake je 81. Koliko godina je imala baka kada se Kata rodila?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ