Глаголи – тест (5. разред)

Глаголи – тест (5. разред)

„Женидба Душанова“ – тест

„Хајдуци“, Бранислав Нушић – тест

Придеви – тест (пети разред)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи глаголе који означавају радњу која је завршена (свршеног вида).

2. Означи глаголе у садашњем времену (презенту).

3. Означи глаголе чија радња није завршена (несвршеног вида).

4. Означи реченице у којима је футур I правилно употребљен.

5. Означи глаголе у прошлом времену (перфекат).
6. Означи глаголе који су прелазни.

7. Означи глаголе који су у футуру I.

8. Означи глаголе који су непрелазни.

9. Лице, број, род и глаголски облик означене речи у у датој реченици су? Другарица ЈЕ ДОНЕЛА колаче.

10. Означи тачне тврдње.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ