Иницијални тест из књижевности за 5. разред (2. група)

Иницијални тест из књижевности за 5. разред (2. група)

Исте тестове у Ворд формату можете погледати ОВДЕ

Иницијални тест из књижевности за 5. разред (1. група)

Иницијални тест из књижевности за 5. разред (3. група)

Иницијални тест из књижевности за 5. разред (4. група)

Резултат теста

1. У песми Бране Црнчевића "Кад би мени дали" дечак је пожелео:

2. >"Вратио се, сам се вратио", понављао је Фолко, чврсто грлећи свога коња.< Из којег је дела ова реченица:

3. Главни јунаци приче су Црвени Нос и Модри Нос - о којој Толстојевој причи је реч:

4. Ја носим вас, ви носите мене. Како гласи одговор ове народне ПИТАЛИЦЕ:

5. "Циганин хвали свога коња" је:
6. Песма "Јесен" Војислава Илића почиње стихом: "КО ГОРДА ЦАРИЦА И БАЈНА, са снопом златнога класја, на пољу јесен стоји." Коју стилску фигуру препознајеш у наглашеном делу стиха:

7. У народним песмама често се помиње разно биље, а међу њима је и ПЕЛЕН (ПЕЛИН) - то је биљка:

8. Одговори на загонетке називају се:

9. "Ево моје тајне. Сасвим је једноставна: човек само срцем добро види. Суштина се очима не да сагледати". Из којег је дела наведена мисао:

10. Како се звала прва љубав Бранислава Нушића због које је имао намеру да се отрује једући шибице:
11. Тема песме "Наджњева се момак и девојка" била би:

12. Овај чувени научник рођен је у Идвору; мајка Пијада је била неписмена жена, али није желела да њено дете буде слепо код здравих очију; постао је научник светског гласа, са бројним патентима, а написао је и своју аутобиографију "Од пашњака до научењака" - ко је он:

13. Који бајковити елеменат препознајеш у приповеци "Стефаново дрво":

14. Стари Вујадин је:

15. ДЕСЕТЕРАЦ је:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ