Сабирање разломака – тест

Сабирање разломака – тест

Множење разломака – тест

Одузимање разломака – тест

Резултат теста

1. Израчунати: а) 2⁄7 + 4⁄7; б) 11⁄15 + 12⁄15; в) 17⁄18 + 19⁄18.

2. Израчунати: а) 17⁄20 + 27⁄20; б) 12⁄7 + 16⁄7; в) 5⁄11 + 17⁄11.

3. Израчунати: а) 3+3⁄4; б) 5+7⁄8; в) 3+4⁄3.

4. Израчунати: а) 2⁄3+1⁄4; б) 3⁄11+5⁄22; в) 2⁄5+3⁄7.

5. Израчунати: а) 2⁄3+12⁄13; б) 1⁄20+1⁄21; в) 5⁄8+3⁄16.
6. Израчунати: а) 2⁄7+1⁄7+3⁄7; б) 2⁄9+5⁄9+11⁄9; в) 7⁄20+9⁄20+11⁄20.

7. Израчунати: а) 2⁄5+3⁄10+7⁄20; б) 1⁄2+3⁄4+5⁄8; в) 1⁄3+5⁄6+7⁄12.

8. Поређати по величини следеће збирове: 2⁄3+5⁄4, 3⁄2+4⁄5, 3⁄4+5⁄2, 2⁄5+4⁄3.

9. Израчунати: а) (3⁄4+8⁄7)+6⁄7; б) 5⁄6+(5⁄4+1⁄6) в) (7⁄12+1⁄5)+2⁄3.

10. Израчунати: а) 601⁄1000+399⁄1000; б) 121⁄250+89⁄250; в) 25⁄103+74⁄103.
11. Одредити природни број x за који важи: а) x ⁄12+ 5⁄12= 11⁄12; б) 1⁄15+x ⁄15= 12⁄15.

12. Бака у својој башти има засађено воће и поврће.На поврће отпада 4⁄13 баште, а на воће 7⁄13.Остатак баште је прекривен травом.Колики део баште бака користи за гајење воћа и поврћа?

13. Који је део књиге Никола прочитао у току викенда ако је у суботу прочитао 1⁄4 књиге, а у недељу 1⁄6 књиге?

14. Сестре близнакиње су за 10. рођендан добиле чоколадну торту.Једна сестра је појела 2⁄10 торте, а друга 3⁄10.Колики су део торте појеле заједно?

15. Ана сваког јутра вози бицикл.У понедељак је прешла 3 9⁄10 km, у уторак 2 8⁄10 km, а у среду 5 1⁄10 km.Колико је укупно километара Ана возила у та три дана?
16. Породица има три винограда. Из првог винограда су добили 120 5⁄6 l вина, из другог винограда 56 5⁄8 l и из трећег винограда 75 1⁄3 l.Колико је укупно литара вина породица добила из својих винограда?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ