Множење разломака – тест

Множење разломака – тест

Разломци

Разломци, размера и проценти (%) – тест

Разломци (увод-примена) – тест

Резултат теста

1. Израчунати: а) 1⁄2 ∙ 3; б) 3⁄4 ∙ 5; в) 7⁄8 ∙ 6; г) 12 ∙ 5⁄36.

2. Израчунати: а) 1⁄3 ∙ 1⁄4; б) 2⁄3 ∙ 1⁄4; в) 3⁄4 ∙ 4⁄3 ; г) 12⁄13 ∙ 15⁄14.

3. Израчунати: а) 12 ∙ 11⁄13; б) 8⁄35 ∙ 51; в) 10⁄31 ∙ 31.

4. Израчунати: а) 6 ∙ 3 1⁄2; б) 4 ∙ 2 1⁄3; в) 15 ∙ 7 1⁄4.

5. Израчунати: а) 7⁄11 ∙ 5⁄17; б) 11⁄6 ∙ 7⁄6; в) 6⁄17 ∙ 9⁄5.
6. Израчунати: а) 4 7⁄10 ∙ 3 1⁄5; б) 10 1⁄3 ∙ 2 3⁄5; в) 1 1⁄9 ∙ 3 3⁄4.

7. Израчунати: а) 4⁄5 ∙ 11⁄7 ∙ 35⁄88; б) 12⁄17 ∙ 51⁄14 ∙ 28⁄36; в) 8⁄6 ∙ 13⁄42 ∙ 12⁄26.

8. Одредити да ли важи следеће тврђење: 1 9⁄10 ∙ 2 1⁄5 = 2 1⁄5 ∙ 1 9⁄10?

9. Одредити да ли је следеће тврђење тачно: 2 1⁄13 ∙ (2⁄5 - 1⁄6)=(2⁄5 - 1⁄6) ∙ 28⁄13 ?

10. У флашу стане 1 2⁄5 l сока.Ако је Горан попио 1⁄4 сока, колико је литара сока Горан попио?
11. Милица је прочитала две трећине од једне четвртине књиге, а Марко једну половину од једне трећине исте књиге.Ко је од њих прочитао већи део књиге?

12. Месечна плата од 5 400 динара је повећана за једну трећину.Колика је сада плата?

13. Ниво воде у акумулационом језеру је са 750 cm опао за једну шестину.Колики је сада ниво воде у том језеру?

14. Број 400 је смањен за његове 2⁄5, а потом је добијени број повећан за своје 2⁄5. Да ли је поново добијен број 400?

15. У једној општини у обдаништима има укупно 1800 деце. Сва деца уче неки страни језик кроз игру: 1⁄12 деце учи енглески језик, 3⁄8 деце француски језик, 1⁄4 деце руски језик, 1⁄6 деце немачки језик и остатак учи јапански језик.Колико тачно деце учи поједини језик?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ