Падежи – 5. разред

Падежи – 5. разред

Резултат теста

1. Означи реченицу у којој је инструментал са значењем средства правописно тачно написан.

2. Означи реченицу у којој је именица ПАС у генитиву.

3. Означи правилно написан облик инструментала једнине именице жуљ.

4. Јеси ли за шољицу КАФЕ? Истакнута именица се налази у

5. Устао је и пошао у СОБУ. Истакнута именица је у

6. Означи реченицу у којој је именица обданиште у акузативу.

7. Ја сам синоћ спремио ТАЈ ПЛАН, истакнуте речи у акузативу имају службу:

8. Означи реченицу у којој је именица МОРА у локативу.

9. Три ДАНА учим падеже. У реченици је истакнут облик генитива

10. Означи основна значења инструментала.

11. Означи реченицу у којој је именица Лана у номинативу.

12. Мишићи се диве храбрости СВОГ ДРУГА, истакнуте речи су у генитиву са значењем:

13. Који се падеж увек употребљава уз предлоге?

14. Означи реченицу у којој је именица сат у номинативу.

15. У реченици Бог је ДЕЦИ дао разум, истакнута именица у дативу има значење:

16. Означи реченице које су написане поштујући правописна правила о писању предлога.

17. Именица СЈАЈ у инструменталу гласи

18. Означи реченице у којима је вокатив правилно обележен.

19. Која два падежа проналазиш у реченици: Вечерас ће бака штрикати топле рукавице.

20. Означи реченицу у којој је именица доктор у генитиву.

21. Означи реченицу у којој је именица Калемегдан у дативу.

22. Означи реченицу у којој је употребљен генитив са деоним значењем.

23. МИЛА иде у школу. Истакнута именица је у

24. Означи основна значења датива.

25. Бака ће исплести ЏЕМПЕР. Истакнута именица је у

26. Означи правилно написан инструментал множине именице камен.

27. Именица ВЛАСТ у инструменталу једнине гласи:

28. Птица пева на ГРАНИ. Истакнута именица је у

29. Означи реченицу у којој је употребљен генитив са присвојним значењем.

30. Екран ТЕЛЕВИЗОРА се зацрнео. У реченици је истакнут генитив

31. У реченици: МАША пише домаћи задатак, истакнута именица има службу:

32. Познајем ЗАНИМЉИВЕ људе. Истакнуте речи су у:

33. Потрчали су ка ШУМИ. Истакнута именица у дативу има значење:

34. Како гласе питања за други падеж?

35. Означи падеже који су независни.

36. Написао је песму о МАЈЦИ. Истакнута именица се налази у

37. Означи реченицу у којој је именица ПТИЦЕ у локативу.

38. Зоран у соби чита КЊИГУ. Истакнута именица у акузативу има значење:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ