Падежи – 5. разред

Падежи – 5. разред

Резултат теста

1. Написао је песму о МАЈЦИ. Истакнута именица се налази у

2. Зоран у соби чита КЊИГУ. Истакнута именица у акузативу има значење:

3. Устао је и пошао у СОБУ. Истакнута именица је у

4. Означи реченице у којима је вокатив правилно обележен.

5. Мишићи се диве храбрости СВОГ ДРУГА, истакнуте речи су у генитиву са значењем:
6. Бака ће исплести ЏЕМПЕР. Истакнута именица је у

7. Означи реченицу у којој је именица ПАС у генитиву.

8. Означи основна значења инструментала.

9. Потрчали су ка ШУМИ. Истакнута именица у дативу има значење:

10. Означи реченицу у којој је именица обданиште у акузативу.
11. Именица СЈАЈ у инструменталу гласи

12. Птица пева на ГРАНИ. Истакнута именица је у

13. Екран ТЕЛЕВИЗОРА се зацрнео. У реченици је истакнут генитив

14. Именица ВЛАСТ у инструменталу једнине гласи:

15. Означи реченицу у којој је инструментал са значењем средства правописно тачно написан.
16. МИЛА иде у школу. Истакнута именица је у

17. У реченици Бог је ДЕЦИ дао разум, истакнута именица у дативу има значење:

18. Означи реченицу у којој је именица ПТИЦЕ у локативу.

19. Означи реченицу у којој је употребљен генитив са деоним значењем.

20. Означи основна значења датива.
21. Означи правилно написан облик инструментала једнине именице жуљ.

22. Који се падеж увек употребљава уз предлоге?

23. Ја сам синоћ спремио ТАЈ ПЛАН, истакнуте речи у акузативу имају службу:

24. Означи реченице које су написане поштујући правописна правила о писању предлога.

25. Познајем ЗАНИМЉИВЕ људе. Истакнуте речи су у:
26. Означи правилно написан инструментал множине именице камен.

27. Три ДАНА учим падеже. У реченици је истакнут облик генитива

28. Јеси ли за шољицу КАФЕ? Истакнута именица се налази у

29. Означи реченицу у којој је именица Лана у номинативу.

30. Која два падежа проналазиш у реченици: Вечерас ће бака штрикати топле рукавице.
31. Означи реченицу у којој је именица МОРА у локативу.

32. Означи реченицу у којој је именица Калемегдан у дативу.

33. Означи падеже који су независни.

34. Означи реченицу у којој је именица доктор у генитиву.

35. Означи реченицу у којој је именица сат у номинативу.
36. Како гласе питања за други падеж?

37. Означи реченицу у којој је употребљен генитив са присвојним значењем.

38. У реченици: МАША пише домаћи задатак, истакнута именица има службу:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ