Народна лирика (митолошке, породичне и посленичке песме) – тест

Народна лирика (митолошке, породичне и посленичке песме) – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Породична народна лирска песма „Највећа је жалост за братом” говори о жалости младе Ђурђевице због губитка највољенијих, а жалост ја највећа за братом. Слика њене жалости дата је у низу песничких слика. Којом стилском фигуром народни певач изражава њен бол?

2. Једна од одлика не може се приписати народној лирици.

3. Означи књижевни род, врсту Вила зида град.

4. Посленичке песме су веома мелодичне и многе од њих се и данас певају, а осим тога у посленичким народним лирским песмама често су присутни мотиви:

5. У посленичким песмама, се неретко налазе мотиви из љубавне поезије - као што су наджњевање момка и девојке, али се појављује и мотив надметања, веома чест за ову врсту песама. Поједине песме ове врсте испеване су у шаљивом, или подсмешљивом тону.
6. Коју стилску фигуру препознајеш у наредним стиховима? Косу реже, коса опет расте, Лице грди, а лице израста.

7. Вук Стефановић Караџић је лирске песме називао „женским“ песмама.

8. Означи фантастичне мотиве у песми Вила зида град.

9. Означи књижевни тему песме Вила зида град.

10. Митолошке песме су настале у временима када људи нису имали свест о Сунцу и Месецу као о небеским телима, већ су им приписивали људске особине, митолошке песме приказују персонификовани свет.
11. Означи означи одлике народне лирике.

12. Означи јунаке митолошких песмама.

13. О чему породичне песме певају?

14. Посебна врста народних лирских песама које су настајале у давна времена, певале се уз рад и после рада, а везане су за групно извођење радова, називају се

15. Означи све оно што представља митски слој у митолошким песмама.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ