Скупови тачака у равни – тест

Скупови тачака у равни – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Колико правих је одређено двема различитим тачкама?

2. Колико уочаваш полуправих чија је крајња тачка E?

3. На основу слике одабери тачне исказе:

4. Који од датих пресека представља дуж?

5. Тачке А, B и C са слике су:
6. Ако су тачке A, B и C колинеарне, колико дужи је одређено тачкама A, B, C и D ?

7. Ако су тачке A, B и C колинеарне, колико различитих правих је одређено тачкама A, B, C, D и E?

8. На основу слике изабери тачна тврђења:

9. Колико различитих правих је одређено са три неколинеарне тачке:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ