Размера – тест

Размера – тест

Operacije sa prirodnim brojevima – test

Deljivost brojeva – test

Резултат теста

1. Размера је

2. Вредност размере се не мења ако (два одговора су тачна)

3. Једнаке размере су (два решења су тачна)

4. Старно растојање између два места је 120km, а на карти је представљено са 12mm. Карта је урађена у размери

5. Ако је размера географске карте 1: 300000 колика је дужина растојања које на карти представља дуж од 4mm?
6. Јелена и њен брат поделили су 56 бомбона у размери 1:3. Добили су

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ