Заменице, номинатив, глаголи ЈЕСАМ и ИМАТИ – тест

Заменице, номинатив, глаголи ЈЕСАМ и ИМАТИ – тест

Инструментал – тест

Резултат теста

1. Који облик речи може да се упише на празно место? Ја сам __________

2. Марко је ___________

3. Они су __________

4. Пилот је човек који вози:

5. Додај одговарајућу реч у акузативу. Драган има __________
6. Они имају две _________

7. Сања има ________

8. Да ли ви имате _______?

9. Коју заменицу користимо уместо именице ДЕТЕ?

10. Која реч може да се упише на линији? Ви сте ___________?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ