Једначине – тест

Једначине – тест

Једначине и неједначине у скупу целих бројева

Jednačine – test (5. razred)

Резултат теста

1. Решити једначине: а) 1⁄2 + х = 5⁄2; б) х + 1⁄3 = 2⁄3; в) z + 3⁄4 = 5⁄6; г) 3⁄8 + y = 2⁄3.

2. Решити једначине: а) х - 5⁄6 = 1⁄3; б) х - 1 1⁄3 = 2 1⁄3; в) х - 2⁄7 = 1⁄2; г) 9⁄15 - х = 1⁄12.

3. Решити једначине: а) х + 0,25 = 3,1; б) y + 4,72 = 5,61; в) 2,71 + z = 5;

4. Решити једначине: а) 0,8 - х = 0,1; б) 9,71 - z = 2,008; в) 5 - y = 4,91.

5. Решити једначине: а) 4х = 5; б) 2⁄3 х = 1; в) 3⁄5 z = 1⁄4; г) 2z = 1⁄6.
6. Решити једначине: а) 1⁄3 + 2х = 8⁄9; б) 1⁄2 + 1⁄2 х = 5; в) 2 + 3х = 4; г) 8 1⁄6 + 1⁄3 х = 9.

7. Решити једначине: а) а + 0,25 = 1; б) 2b - 3,5 = 7⁄2; в) 14 - 2c = 13 1⁄2; г) 1⁄6d + 3⁄2 = 2,75.

8. Решити једначине: а) 5,1х - 0,4х = 14,1; б) 1⁄2х + 0,2х = 3 ∙ 0,007.

9. Решити једначине: а) 1⁄2 + ( х + 2⁄3) = 8⁄6; б) 0,75 - (0,05 + х) = 0,1; в) х + (4,5 - 2,25) = 2,5.

10. Свеска и оловка заједно коштају 104,12 динара.Цена свеске је за 24,4 динара већа од цене оловке.Одредити цене свеске и оловке.
11. Одредити број којим треба увећати број 4 5⁄6 да се добије број 6.

12. Ана и Валентина су радиле заједно 48,24 сата.Колико је сати радила Валентина ако је Ана радила двоструко више сати од Валентине?

13. Два пара ципела заједно коштају 10 927 динара.Један пар кошта 1 378,3 динара више од другог пара.Одредити цену сваког пара ципела.

14. Одредити број којим треба помножити 2,7 да се добије збир бројева 10 и 3,5.

15. Одредити број којим треба умањити број 4,86 тако да се добије 1 31⁄50.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ