Једначине и неједначине у скупу целих бројева

Једначине и неједначине у скупу целих бројева

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Одреди решење неједначине: x⋅(–2)>–24

2. Одреди решење једначине: 45:x+27=18

3. Одреди решење једначине: –2⋅x+5=–47

4. Одреди решење једначине: -4⋅x=–96

5. Одреди решење неједначине: –x–48<–38
6. Одреди решење једначине: –x+9=–14

7. Одреди решење неједначине: x+11>8

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ