Једначине и неједначине у скупу целих бројева

Једначине и неједначине у скупу целих бројева

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Одреди решење једначине: -x-17=-15

2. Одреди решење неједначине: 3⋅x–5>–2

3. Одреди решење једначине: x+2=– 5

4. Одреди решење неједначине: -25+x<7

5. Одреди решење неједначине: 48 – x > –24

6. Одреди решење неједначине: x+11>8

7. Одреди решење једначине: 48–x=57

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ