Рељеф – тест

Рељеф – тест

Резултат теста

1. Сва узвишења, удубљења и низије Земље називамо _________.

2. Унутрашње силе које делују на Земљину кору још називамо ендогеним силама, а њиховим деловањем долази до тектонских покрета, __________ и земљотреса.

3. Тектонске покрете, према врсти, трајању и интензитету, делимо на: епирогене и орогене.

4. Релативна висина је вертикално растојање између нивоа мора и неког места на копну.

5. Планине су узвишења на Земљи која имају надморску висину изнад:
6. Појава када неко копно има мању надморску висину од нивоа мора незива се:

7. Венчане планине настају вертикалним покретима Земљине коре, током којих долази до издизања појединих блокова и спуштања других блокова Земљине коре

8. ________ су делови копна чија је висина испод 200 м надморске висине.

9. Деловањем унутрашњих сила настају крупни облици рељефа - ________ и низије.

10. Услед кретања ___________ плоча долази до хоризонталних и вертикалних покрета у Земљиној кори.
11. Хоризонталним кретањима слојева Земљине коре настају:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ