Аритметичка средина – тест

Аритметичка средина – тест

Резултат теста

1. Аритметичка средина два броја је

2. Аритметичка средина бројева 6 и 5 је број

3. Аритметичка средина бројева 5/7 ​ и 6/5 ​ је број

4. Аритметичка средина бројева 1,2 и 3,45 је број

5. Маја у дневнику из математике има уписане оцене 3, 3, 4, 5, 4, 2. Која је њена просечна оцена из математике?
6. Аритметичка средина бројева 6,5 и 1/2 ​ је број

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ