Историја – Књижевност, наука и свакодневни живот старих Хелена

Историја – Књижевност, наука и свакодневни живот старих Хелена – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Грци су од Феничана преузели писмо које се назива?

2. Означи три стила старогрчке архитектуре:

3. Који је најпознатији храм рађен у дорском стилу?

4. Врховни бог старих Хелена био је?

5. Према веровању старих Грка, богови су живели на планини:
6. Наведи три најзначајнија писца трагедија у књижевности старих Грка.

7. Ко су најзначајнији филозофи старих Хелена?

8. Платон је основао школу која се називала:

9. Прве Олимпијске игре одржане су:

10. Највећа библиотека античког света се налазила у:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ