Народна и уметничка бајка

Народна и уметничка бајка

Писање речце НЕ

Промена именица по падежима – Деклинација

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Ко је бајке називао „женским приповијеткама у којима се приповиједају којекаква чудеса што не може бити“:

2. На кога се угледао Вук Стефановић Караџић у прикупљању народних бајки:

3. Које две одлике народних бајки препознајеш у понуђеним одговорима:

4. Зашто у народним бајкама није прецизно одређено време дешавања радње:

5. Ако је место дешавања у бајкама наглашено, онда су то:
6. Ако јунаци у бајкама имају имена, та су имена дата:

7. За разлику од народних бајки, у уметничким бајкама није обавезан срећан завршетак - да ли је ова тврдња тачна:

8. У ауторским бајкама, у односу на усмено преношене бајке, може доћи до конкретизовања простора и времена дешавања - да ли је ова тврдња тачна:

9. У ауторским бајкама психологија главног јунака може бити развијена као што је то случај и са народним бајкама - да ли је ова тврдња тачна:

10. Означи фантастичне мотиве народних бајки:
11. "Седефну ружу" сам ја написала:

12. Коју бајку нису написала чувена браћа Грим:

13. Коју бајку није написао Ханс Кристијан Андерсен:

14. Која слика те асоцира на бајку Биберче:

15. Означи народну бајку:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста