Промена именица по падежима – Деклинација

Промена именица по падежима – Деклинација

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Речи које могу означавати бића, предмете, материју као и невидљиве и неопипљиве појаве су:

2. Три граматичке категорије које су им заједничке су род, број и падеж

3. У српском језику постоји ___ падежа.

4. Именице у номинативу најчешће имају функцију ________ у реченици.

5. У реченици „Соко је птица грабљивица” соко представља:________ а птица грабљивица: __________.
6. Падеж генитив се добија питањем:

7. Датив је падеж који означава намену или усмереност.

8. Ка и према су предлози који означавају __________.

9. Падеж који најчешће означава да неко или нешто трпи радњу је:

10. Уколико уз именицу у реченици стоји предлог она је тада у:
11. Падеж који може самостално да се употреби изван реченице је:

12. Вокатив се у реченицама одваја запетама.

13. Падеж који одређује локацију назива се:

14. У реченици „Мој брат је одбојкаш” употребљен је:

15. У реченици „Девојка бујне косе је управо ушла” употребљен је:
16. Употреби речи из заграде у одгоцарајућем облику „Данас смо кренули ка ________ (Ваљеву). Карте које сам узео биле су намењене мени, _________ (другарица) и _______ (сестра).”

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ