Језера и ледници

Језера и ледници

Бесплатну онлајн проверу погледајте ОВДЕ

Резултат теста

1. На којој се планини налази Ливадичко језеро?

2. Језера су већа или мања удубљења испуњена ________.

3. Колики се проценат слатке воде на Земљи налази у облику леда и снега?

4. На којој планини се налази језеро Заовине?

5. Басени еолских језера настали су радом леда.
6. Које вештачко језеро се налази на највећој надморској висини у Србији?

7. Тектонска језера припадају групи природних језера.

8. Које језеро има највећи салинитет?

9. Земљу за коју кажемо да је земља хиљаду језера је __________.

10. Шта је мртваја?
11. Мртваје представљају напуштене делове речних корита.

12. Криптодепресија је:

13. Вештачко језеро највеће у Србији ___________ језеро.

14. Највеће језеро на свету је __________ море.

15. На којим се планинама Србије налазе ледничка језера?
16. Највећи ледник на Земљи налази се на _______________.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ