Падежи – провера

Падежи – повера

Локатив – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

 

Падежи – вежбе за контролни

Резултат теста

1. Јоване, врати ми оловку! Властита именица је у:

2. У српском језику постоји _____ падежа у једнини и множини.

3. Падеж који означава део или количину нечега зове се:

4. __________ је први падеж у српском језику.

5. Отпутоваћемо заједно у Беч. У ком падежу се налази реч Беч?
6. ________ је други падеж у српском језику.

7. Хеј!

8. Номинатив у реченици може имати функцију:

9. Генитив одговара на питање:

10. Промена речи кроз падеже назива се _________.
11. У реченици: Нацртао сам цртеж оловком, реч оловком стоји у инструменталу, а има значење:

12. Значење правца/циља или усмерености има падеж:

13. (С) ким? Чиме?

14. Стално је размишљала о мору. Одреди падеж и значење примера ,,о мору".

15. Који падежи имају описно значење?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ