Падежи – провера

Падежи – повера

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Падежи – вежбе за контролни

Резултат теста

1. Хеј!

2. Значење правца/циља или усмерености има падеж:

3. У српском језику постоји _____ падежа у једнини и множини.

4. ________ је други падеж у српском језику.

5. Отпутоваћемо заједно у Беч. У ком падежу се налази реч Беч?

6. Промена речи кроз падеже назива се _________.

7. Који падежи имају описно значење?

8. Коме? Чему?

9. У реченици: Нацртао сам цртеж оловком, реч оловком стоји у инструменталу, а има значење:

10. Номинатив одговара на питање:

11. (С) ким? Чиме?

12. Падеж који означава део или количину нечега зове се:

13. У српском језику разликујемо:

14. Стално је размишљала о мору. Одреди падеж и значење примера ,,о мору".

15. Одреди инструментал друштва у реченици: На часу је решио све задатке са другом.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ